Utaratibu Mpya wa Malipo “Cashless”(Tangazo-Swahili)

Ndugu Wateja wa TICTS, TICTS inapenda kutoa shukurani za dhati kwa wateja wetu wote kwa ushirikiano mzuri tunaopata kutoka kwenu kwa kipindi chote kirefu ambacho tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Tangu awali, TICTS imekuwa ikijitahidi sana kuboresha huduma zake nakusimamia lengo… Read More

Presidential visit to TICTS

On 26th March, 2015, TICTS hosted a delegation of two Presidents from Tanzania and Rwanda as well as representatives from Kenya, Burundi, Democratic Republic of Congo and Uganda. The delegation visited the country for the Central corridor Investors Forum.