Notice

Transfer  of Import Containers to the TRA  Scanner site for Scanning

Senior managers terminal walk

  TICTS CEO Mr. Jared Zerbe accompanied with Head of Departments during terminal walk on 05th December 2017. VIDEO :

Utaratibu Mpya wa Malipo “Cashless”(Tangazo-Swahili)

Ndugu Wateja wa TICTS, TICTS inapenda kutoa shukurani za dhati kwa wateja wetu wote kwa ushirikiano mzuri tunaopata kutoka kwenu kwa kipindi chote kirefu ambacho tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Tangu awali, TICTS imekuwa ikijitahidi sana kuboresha huduma zake nakusimamia lengo… Read More